Ny afgørelse

Tidligere arbejdsgiver kunne afvise at efterkomme anmodning om indsigt

Dato: 26-04-2022

Datatilsynet har i en konkret klagesag ikke fundet grundlag for at tilsidesætte en kommunes afvisning af en tidligere ansats anmodning om indsigt under henvisning til, at anmodningen var overdreven.

I sagen havde en tidligere medarbejder hos en kommune efter endt ansættelse anmodet om indsigt i al kommunikation, hvori den tidligere medarbejder var nævnt.

Kommunen forsøgte herefter at få den tidligere medarbejder til at specificere sin anmodning, da det ønskede materiale efter flere års ansættelse var omfattende. Dette blev dog afvist af den tidligere medarbejder.

Det er Datatilsynet opfattelse, at en dataansvarlig kan afslå at give en registreret indsigt i oplysninger om breve, notater og e-mails mv., som er underskrevet af eller sendt til den registrerede i forbindelse med vedkommendes opgavevaretagelse, med henvisning til, at henvendelsen er overdreven.

Ved vurderingen lægger Datatilsynet vægt på, at der, selv om der kan være tale om personoplysninger (oplysning om, at den registrerede i en given situation har underskrevet et brev, sendt en mail, mv.), først og fremmest beskrives en funktion, som den pågældende har varetaget.

Herunder kan du se en kort video om, hvad afgørelsen går ud på.