Ny afgørelse

Indhentelse af samtykke ved indmeldelse i kundeklub var i overensstemmelse med GDPR

Dato: 21-07-2022

Datatilsynet har i en klagesag vurderet, om det samtykke, Magasin har indhentet i forbindelse med indmeldelse i kundeklubben Goodie, var frivilligt.

Datatilsynet vurderede, at fordelene ved medlemskab af Magasins kundeklub Goodie mod til gengæld at give samtykke til markedsføring, lå inden for rammerne af et incitament, som en dataansvarlig kan give med henblik på at opnå samtykke, uden at et sådant samtykke kan anses for at være i strid med betingelsen om frivillighed.

Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at man som medlem af kundeklubben kan opnå visse fordele, men at man uanset disse fordele, må anses for at have et reelt og frit valg i forhold til køb af Magasins produkter på almindelige vilkår.

Datatilsynet fandt på den baggrund, at Magasins behandling af personoplysninger var sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs mere om samtykke og find Datatilsynets podcastepisode om emnet her.