Datatilsynet har truffet afgørelse i to sager om indhentelse af referencer

Dato: 27-06-2022

Sagen drejede sig om, at en folkeskole – i forlængelse af en samtale med klager om en mulig praktikplads – havde indhentet reference fra klagerens tidligere praktiksted.

Datatilsynet har truffet afgørelse i to sager om indhentelse af referencer fra samme klager.

Sagen drejede sig om, at en folkeskole (skole A) – i forlængelse af en samtale med klager om en mulig praktikplads – havde indhentet reference fra klagerens tidligere praktiksted (skole B).

Klageren klagede således over to forhold: 1) at skole A indhentede en reference om klager fra skole B, 2) at skole B videregav en reference om klager til skole A.

Skole A’s indhentning af reference

Det fremgår af sagen, at Skole A anså samtalen som uforpligtende, da der var tale om en stilling, som endnu ikke var slået op. Af den grund journaliserede Skole A ikke noget i forbindelse med samtalen – heller ikke den indhentede reference fra skole B.

Datatilsynet fandt således, at skole A’s indhentelse af oplysninger om klager ikke var omfattet af databeskyttelsesreglerne, da de indsamlede oplysninger ikke blev –  eller var bestemt til at blive – behandlet elektronisk eller indgå i et register.

Du kan læse Datatilsynets afgørelse om indhentelse af reference her.

Skole B’s videregivelse af reference

Datatilsynet fandt endvidere, at skole B’s videregivelse af referencen i det konkrete tilfælde kunne rummes inden for myndighedens snævre rum for at benytte sig af interesseafvejningsreglen(artikel 6, stk. 1, litra f).

Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at skole B var af den opfattelse, at klager havde indvilget i, at referencen kunne videregives, da skole A havde oplyst dette. Grundet karakteren af oplysningerne havde skole B ikke en særlig pligt til at tage yderligere skridt for at sikre sig klagers accept.

Du kan læse Datatilsynets afgørelse om videregivelse af reference her.

Den praksis, som afgørelserne er udtryk for, vil blive indarbejdet i Datatilsynets opdatering af vejledningen om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold, som tilsynet forventer at offentliggøre inden udgangen af 2022.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen om indhentelse af reference her.

Læs afgørelsen om videregivelse af reference her.

Du kan finde den nuværende udgave af Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold her.

Journalister kan kontakte presseansvarlig Anders Due på tlf. 29 49 32 83.