Nye retningslinjer

Lokalarkivers behandling af personoplysninger

Dato: 07-11-2022

Datatilsynet udgiver nu retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger. Retningslinjerne er blevet til med inddragelse af foreningen Sammenslutningen af Lokalarkiver og skal bidrage til, at tvivl om databeskyttelsesreglerne ikke står i vejen for det gode arbejde, som lokalarkiverne foretager.

Datatilsynet har nu offentliggjort retningslinjer for lokalarkivers behandling af personoplysninger. Retningslinjerne består af en kortlægning af databeskyttelsesreglernes betydning for lokalarkivernes virke samt fire konkrete retningslinjer, som Datatilsynet anbefaler, at lokalarkiverne følger.

Datatilsynet har ad flere omgange mødtes med repræsentanter for lokalarkiverne for at få et indblik i, hvilke udfordringer lokalarkiver slås med i det daglige, når det kommer til databeskyttelsesreglerne. Inddragelsen af repræsentanterne har haft til formål at bidrage til, at retningslinjerne er så forståelige og anvendelige i praksis som muligt.


Find retningslinjerne her