Lovgivning på Færøerne

Her kan du læse om, hvilke regler der gælder for behandling af personoplysninger på Færøerne.

Persondataloven er med virkning fra den 1. juli 2017 sat i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne ved anordning nr. 754 af 19. juni 2017.

Den udgave af persondataloven, som gælder for rigsmyndighederne på Færøerne, indeholder en række afvigelser i forhold til den danske persondatalov.

Det skyldes først og fremmest, at loven udelukkende gælder for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger. De regler, der vedrører privates behandling af personoplysninger, er derfor ikke medtaget. Der er også bl.a. afvigelser som følge af, at Færøerne ikke er medlem af EU, og ordlyden af visse bestemmelser er ændret for at understrege, at reglerne ikke gælder for de færøske myndigheders behandling af personoplysninger. 

Bekendtgørelser

Den 12. september 2017 blev 5 bekendtgørelser om behandling af personoplysninger for rigsmyndighederne på Færøerne udstedt i medfør af persondataloven:

For den behandling af personoplysninger på Færøerne, der foretages af færøske myndigheder og af private virksomheder, organisationer, mv., gælder den færøske databeskyttelseslov. Tilsynsmyndighed i forhold til denne lov er det færøske datatilsyn Dátueftirlitið.

For nærmere herom henvises til Dátueftirlitiðs hjemmeside.