Tilsyn

Datatilsynet indleder cloud-tilsyn hos to private virksomheder  

Dato: 06-07-2022

Datatilsynet undersøger nu brugen af cloud hos Topdanmark Forsikring og Falck Healthcare. De to tilsyn kommer i forlængelse af nylig vejledning på området og skal afklare, om virksomhederne efterlever reglerne.

 

I sidste uge indledte Datatilsynet to tilsynssager med private virksomheders brug af cloudtjenester, herunder overførsler til tredjelande. Der er tale om virksomhederne Topdanmark Forsikring og Falck Healthcare.

"Der er kommet en række vejledninger fra europæisk hold på dette område, og vi har fulgt op i Danmark med vejledninger specifikt om cloud og tredjelandsoverførsler, og nu er det tid til at se på, om virksomhederne behandler borgernes oplysninger lovligt og forsvarligt," siger jurist og IT-sikkerhedsspecialist i Datatilsynet Allan Frank.

Cloud-tilsyn hos offentlige myndigheder

Tidligere på måneden åbnede Datatilsynet tilsynssager mod to større offentlige myndigheder om samme emne.

Læs om cloud-tilsyn hos de to offentlige myndigheder her

 

Se høringsbrevene

Her kan du læse, hvilke spørgsmål Datatilsynet har stillet de to virksomheder:

Topdanmark Forsikring

Falck Healthcare

Baggrund

Tilsynene kommer i forlængelse af nyere vejledninger og anbefalinger fra Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB).

Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande blev således opdateret i juli 2021 på baggrund af EDPB’s endelige anbefalinger om supplerende foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau uden for EU og EDPB’s anbefalinger om de fire essentielle europæiske garantier.

Herefter udgav Datatilsynet i marts i år en længe ventet vejledning om brugen af cloud. Vejledningen samler op på retstilstanden og opridser, hvad man som dataansvarlig skal være opmærksom på, hvis man ønsker at bruge cloudservices, ligesom den giver en række anbefalinger og konkrete eksempler.