Datatilsynet åbner cloud-tilsyn hos to offentlige myndigheder

Dato: 14-06-2022

Datatilsynet har påbegyndt tilsyn med brugen af cloud hos Region Hovedstaden og Økonomistyrelsen. Tilsynene kommer efter udgivelsen af Datatilsynets vejledninger om overførsler til tredjelande og om brug af cloud og har til formål at efterprøve, om myndighedernes behandling af persondata på disse områder er lovlig.

To store offentlige aktører – Region Hovedstaden og Økonomistyrelsen – bliver nu genstand for tilsyn fra Datatilsynet. Formålet med tilsynene er at afklare, om myndighederne efterlever reglerne om brug af cloud og overførsler af personoplysninger til tredjelande.

Tillid og lovlighed er en forudsætning for digitalisering

"Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande. Det giver store fordele, men det forudsætter, at behandlingen af persondata foregår lovligt og ansvarligt, og at der bliver passet ordentligt på borgernes oplysninger," forklarer IT-sikkerhedsspecialist og jurist i Datatilsynet Allan Frank og uddyber:

"Vi kan som borgere ikke fravælge, at det offentlige behandler vores oplysninger. Derfor undersøger vi nu, om myndighederne benytter ulovlige løsninger, og om vores mest personlige oplysninger kan ende hos en leverandør i et land, der ikke respekterer retten til privatliv og retten til databeskyttelse i samme grad, som vi gør i Europa. Hvis det er tilfældet, har det konsekvenser for både den enkelte borger og for selve tilliden til det digitaliserede samfund."

Tilsyn med private virksomheder på vej

De to tilsyn i den offentlige sektor er netop påbegyndt, men området vil være genstand for Datatilsynets fortsatte fokus.

Datatilsynet vil således også føre tilsyn med brugen af cloud i private virksomheder. Disse vil blive iværksat i den kommende måned.

Se høringsbrevene

Her kan du læse, hvilke spørgsmål Datatilsynet har stillet de to myndigheder:

Region Hovedstaden

Økonomistyrelsen

Baggrund

Tilsynene kommer i forlængelse af nyere vejledninger og anbefalinger fra Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB).

Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande blev således opdateret i juli 2021 på baggrund af EDPB’s endelige anbefalinger om supplerende foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau uden for EU og EDPB’s anbefalinger om de fire essentielle europæiske garantier.

Herefter udgav Datatilsynet i marts i år en længe ventet vejledning om brugen af cloud. Vejledningen samler op på retstilstanden og opridser, hvad man som dataansvarlig skal være opmærksom på, hvis man ønsker at bruge cloudservices, ligesom den giver en række anbefalinger og konkrete eksempler.