I dag er international databeskyttelsesdag

Dato: 28-01-2021

I dag fejrer vi den internationale databeskyttelsesdag, og derfor sættes der i hele verden, herunder Europa, fokus på beskyttelsen af personoplysninger. Her kan du blive klogere på, hvilke rettigheder du har, når andre behandler personoplysninger om dig - og se en videohilsen fra databeskyttelseskommisærer i hele EU/EØS.

Siden 2006 har d. 28. januar været dagen, hvor den internationale databeskyttelsesdag fejres.

”Med den internationale databeskyttelsesdag sættes ekstra fokus på det, Datatilsynet hver dag beskæftiger sig med, nemlig det enkelte menneskes fundamentale ret til beskyttelse af sine personoplysninger. Selvom opmærksomheden på databeskyttelse er blevet større, er der fortsat brug for at oplyse borgere i Danmark – og i resten af verden – om deres ret til beskyttelse af privatliv. Og det er jo netop det, vi gør med den internationale databeskyttelsesdag i dag” siger Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano.

Kend dine rettigheder

Når andre behandler personoplysninger om dig, kaldes du den ”registrerede”. Som registreret har du en række rettigheder, der er gode at kende. Og hvilken bedre anledning til at blive klogere på dine rettigheder end dagen i dag?

Du kan fx se denne korte video om dine rettigheder, du kan lytte til podcastepisoden De registreredes rettigheder og virksomhedens forpligtelser og du kan læse nedenstående introduktion til de syv overordnede rettigheder:

På Datatilsynets side Dine rettigheder kan du finde alt dette og mere til samlet på ét sted.

En fælles indsats

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) bygger på en fælles europæisk indsats. I videoen kan du se en hilsen fra databeskyttelseskommisærer i EU/EØS og høre mere om, hvad det europæiske samarbejde om databeskyttelse går ud på - og hvad Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) er for en størrelse. 

Baggrunden for databeskyttelsesdagen

Den internationale databeskyttelsesdag falder ikke på d. 28. januar af tilfældige grunde. D. 28. januar 1981 var nemlig dagen, hvor Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (også kaldet "108-konventionen") blev udfærdiget og åbnet for underskrift og ratificering.

108-konventionen er den første retligt bindende multilaterale aftale på databeskyttelsesområdet og har til formål at beskytte retten til privatliv, der er anerkendt i artikel 8 den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Læs mere

Du kan læse meget mere om de enkelte punkter i vores vejledning om den registreredes rettigheder.

Læs også 108-konventionen her.