Datatilsynets spørgeskema ved tilsyn med cloud

Dato: 01-08-2022

Datatilsynet offentliggør nu det spørgeskema, som tilsynet har brugt i forbindelse med en række nylige tilsyn med brugen af cloud. Spørgeskemaet kommer omkring de fleste punkter, man som dataansvarlig skal være opmærksom på, hvis man benytter sig af cloud.

Datatilsynet har for nyligt iværksat en række tilsyn med brugen af cloud hos offentlige myndigheder og private virksomheder. Tilsynene kommer i forlængelse af nylig vejledning fra Datatilsynet om brugen af cloudservices, og skal afklare om myndighederne og virksomhederne efterlever reglerne.

Datatilsynet har til brug for tilsynene udarbejdet et spørgeskema, som er fremsendt til myndighederne og virksomhederne. Spørgeskemaet er inddelt i fire dele:

  • Kend dine services
  • Kend dine leverandører
  • Tilsyn med leverandører
  • Overførsel til tredjelande

Spørgeskemaet kommer omkring de fleste punkter, man som dataansvarlig skal være opmærksom på, hvis man benytter sig af cloud. Skemaet kan således hjælpe dataansvarlige, der benytter sig af cloud-løsninger, med at undersøge, om deres brug af cloud lever op til reglerne for databeskyttelse. 

Se Datatilsynets spørgeskema her

 

Baggrund

Tilsynene med cloud kommer i forlængelse af nyere vejledninger og anbefalinger fra Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB).

Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande blev således opdateret i juli 2021 på baggrund af EDPB’s endelige anbefalinger om supplerende foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau uden for EU og EDPB’s anbefalinger om de fire essentielle europæiske garantier.

Herefter udgav Datatilsynet i marts i år en længe ventet vejledning om brugen af cloud. Vejledningen samler op på retstilstanden og opridser, hvad man som dataansvarlig skal være opmærksom på, hvis man ønsker at bruge cloudservices, ligesom den giver en række anbefalinger og konkrete eksempler.