Ny afgørelse

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Den Blå Avis’ samtykkeløsning

Dato: 04-02-2022

Datatilsynet har truffet afgørelse i en egendriftssag om Den Blå Avis’ behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af, at DBA’s samtykkeløsning på www.dba.dk ikke opfylder reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet iværksatte i slutningen af juni 2020 en egendriftssag mod Den Blå Avis’ (DBA) behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. Efter Datatilsynet indledte undersøgelsen, valgte DBA at ændre sin samtykkeløsning på www.dba.dk. Datatilsynet har derfor taget stilling til to forskellige samtykkeløsninger i afgørelsen.

Datatilsynet har som led i undersøgelsen bl.a. vurderet, om de betingelser der stilles til et databeskyttelsesretligt samtykke, har været, og er, opfyldt i forbindelse med DBA’s behandling af personoplysninger.

DBA anførte i forbindelse med sagens behandling, at behandling af oplysninger om hjemmesidebesøgende til analytiske og statistiske formål kan baseres på baggrund af selskabets legitime interesser. I den forbindelse benytter DBA sig af statistik- og analyseværktøjet Google Analytics.

Datatilsynet fandt – efter sagen havde været behandlet på et møde i Datarådet – anledning til at udtale alvorlig kritik af, at hverken DBA’s tidligere eller nuværende samtykkeløsning til behandling af personoplysninger om de besøgende på www.dba.dk opfylder databeskyttelsesforordningens krav til samtykke.

Datatilsynet fandt endvidere, at DBA’s nuværende samtykkeløsning til behandling af personoplysninger ikke opfylder det grundlæggende princip om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed i databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet fandt herudover, at DBA’s behandling af personoplysninger til statistiske formål ikke er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Vil du vide mere?

Læs afgørelsen her.

Læs Datatilsynets vejledning om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende her og lyt til en episode i Datatilsynets podcast om emnet her

Læs mere om reglerne for samtykke her

Journalister kan kontakte presseansvarlige Anders Due på tlf. 29 49 32 83.