Herunder finder du et udvalg af tilladelser og afslag på de områder, hvor Datatilsynets tilladelse skal indhentes. Tilsynets tilladelse skal eksempelvis indhentes ved førelse af et advarselsregister, et kreditoplysningsbureau eller et retsinformationssystem samt ved ansøgninger efter databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Derudover skal tilsynets tilladelse indhentes ved videregivelse af personoplysninger i forbindelse med forskning og statistik, i de tilfælde, der følger af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3.

Tilladelser fra Datatilsynet