Brud 2

Beskyttet adresse eksponeres fejlagtigt efter ændring i it-system

Beskrivelse af brud

Datatilsynet ser løbende brud på persondatasikkerheden, der opstår, fordi organisationen ikke har procedurer og regler, der sikrer opmærksomhed på, hvor personoplysningerne er hentet fra, hvad formålet med deres registrering er, eller begrænsninger i hvordan oplysningerne må anvendes. Det berører særligt beskyttede adresser og opholdssteder, der risikerer at blive eksponeret (dvs. afsløret) for den person, som er årsagen til, at der er valgt adressebeskyttelse.

Tiltag, der kan overvejes

  • Sørg for at have styring af ændringer i it-miljøet, da det kan mindske sandsynligheden for denne type af fejl. Se om Ændringsstyring (Change Management) i Datatilsynets foranstaltningskatalog, hvor der også henvises til en række eksempler fra praksis.