Brud 9

Videregivelse af data gemt i skabelon- og blanketløsninger

Beskrivelse af brud

En skabelon, blanket eller lignende (f.eks. en Word-fil) kan være designet sådan, at en bruger kan indtaste personoplysninger i skabelonen, hvorefter den næste bruger, der åbner skabelonen, kan se disse oplysninger. Idet den næste bruger (som er en uvedkommende) får adgang til personoplysningerne, vil der være tale om et brud på persondatasikkerheden.

Tiltag, der kan overvejes

  • Begræns rettighederne til det sted, hvor skabelonen ligger gemt. Hvis det alene er få medarbejdere, som har redigeringsrettigheder til dokumenterne i mappen, reduceres sandsynligheden for, at personoplysninger ved en fejl bliver gemt i skabelonen. Dermed vil oplysningerne ikke fremgå, når den næste bruger åbner skabelonen.
  • Sørg for at selve filen, som udgør skabelonen, er skrivebeskyttet. På den måde kan ændringerne kun gemmes ved at omdøbe dokumentet eller ved at gemme det et nyt sted. Dette kan fungere som en ekstra foranstaltning, der giver brugeren anledning til at tænke sig om en ekstra gang.
  • Håndter sikkerhed i design og tests, hvis der er tale om skabelon i form en af en online formular. Se tiltag, der kan overvejes i forbindelse med design og test under brud nr. 7: For bred adgang til data på netværksdrev mv.