Påmindelse fra EDPB: Få styr på de internationale aftaler

Dato: 20-04-2021

EDPB er kommet med en generel udtalelse, der har til formål at gøre medlemslandene opmærksomme på, at de skal bringe deres internationale aftaler i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse.

EDPB kommer med denne påmindelse for at sikre, at den beskyttelse, som de registrerede er garanteret, ikke bliver undermineret, når oplysninger bliver overført til tredjelande.

EDPB opfordrer derfor medlemsstaterne til at vurdere de internationale aftaler, de har indgået, og om nødvendigt bringe dem i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. 

Udtalelsen om internationale aftaler kan læses her:

Udtalelse om internationale aftaler