Erklæring vedrørende Datastyringsforordningen

Dato: 20-05-2021

Efter anmodning fra EU-Kommissionen har EDPB og EDPS fremsat en fælles udtalelse til forordningen, der bekræfter behovet for at forbedre betingelserne for datadeling i det indre marked.

Billede af europæiske flag

En af Datatilsynets opgaver er at afgive udtalelser om udkast til ny lovgivning, som indeholder databeskyttelsesretlige elementer. En lignende ordning er etableret i EU, hvor Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) har fået til opgave at afgive udtalelser til EU-Kommissionen om ny lovgivning, som indeholder databeskyttelsesretlige elementer.

Et eksempel på lovgivning, hvor EU-Kommissionen har anmodet EDPB og EDPS om en sådan udtalelse, er forslaget til den såkaldte datastyringsforordning (Data Governance Act).

EU-Kommissionen fremsatte den 25. november 2020 forslaget til datastyringsforordningen, som blandt andet har til formål at fremme tilgængeligheden af data fra den offentlige sektor til videreanvendelse og udveksling af data mellem virksomheder. Efter anmodning fra EU-Kommissionen vedtog EDPB og EDPS i fællesskab en udtalelse til forordningen.

Udtalelsen fra EDBP og EDPS anerkender, at der er behov for at forbedre betingelserne for datadeling i det indre marked, men understreger samtidig, at det bør sikres, at datastyringsforordningen er i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler om bl.a. registreredes rettigheder.

De videre forhandlinger om datastyringsforordningen er i gang – både i Rådet og Europa-Parlamentet – og for at understrege vigtigheden af de databeskyttelsesretlige aspekter i sagen over for Rådet og Europa-Parlamentet vedtog EDPB – i samarbejde med EDPS – på et møde den 19. maj 2021 en erklæring, der fremhæver og gentager de vigtigste punkter fra den fælles udtalelse om datastyringsforordningen.

Erklæringen vil nu blive oversendt til Rådet og Europa-Parlamentet.

Læs mere

Læs erklæringen her (på engelsk)