EDPB har vedtaget en vejledning om begrænsninger efter artikel 23

Dato: 19-10-2021

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har på et plenarmøde den 13. oktober vedtaget en vejledning om begrænsninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 23. Vejledningen retter sig især mod lovgiver, og må betegnes som et vigtigt fortolkningsbidrag.
 

GDPR’s artikel 23 muliggør, at lovgiver ved lovgivningsmæssige foranstaltninger kan begrænse rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er omhandlet i artikel 12-22 og 34 samt artikel 5, for så vidt bestemmelserne heri svarer til rettighederne og forpligtelserne i artikel 12-22.

Vejledningen beskriver, hvordan artikel 23 skal forstås i relation til de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

Vejledningen retter sig især mod lovgiver, og må betegnes som et vigtigt fortolkningsbidrag. En begrænsning af de registreredes rettigheder vil altid være forbundet med væsentlige databeskyttelsesretlige overvejelser herunder spørgsmålet om den tidsmæssige udstrækning af begrænsninger efter artikel 23.

Læs mere

Du finder EDPB’s pressemeddelelse fra plenarmødet her.

Du kan også læse vejledningen her.