EDPB-nyt

EDPB træffer afgørelse i ny tvistbilæggelsessag

Dato: 17-06-2022

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har truffet en ny afgørelse i en såkaldt tvistbilæggelsessag efter proceduren i databeskyttelsesforordningens artikel 65.

Sagen vedrørte et udkast til en afgørelse fra det franske datatilsyn vedrørende hotelvirksomheden Accor SA, hvor der blev konstateret en række overtrædelser af de databeskyttelsesretlige regler, herunder retten for de registrerede til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger i markedsføringsøjemed. Udkastet til afgørelsen blev mødt af en indsigelse fra en anden berørt tilsynsmyndighed.

Det franske tilsyn valgte ikke at følge den fremsatte indsigelse og indledte dermed tvistbilæggelsesproceduren.

Denne procedure er nu afsluttet med Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB’s) bindende afgørelse, som blev vedtaget på EDPB-mødet den 14. og 15. juni 2022.Datatilsynet har handlet som såkaldt ’co-rapporteur’ på sagen, og var dermed med til at udfærdige afgørelsen, inden den blev endeligt vedtaget.

EDPB’s bindende afgørelse vil blive offentliggjort på EDPB’s hjemmeside umiddelbart efter, at det franske tilsyn har truffet sin endelige afgørelse.

Vil du vide mere? 

Læs pressemeddelelsen fra plenarmødet i EDPB den 14.-15. juni her