EDPB har vedtaget uddybende retningslinjer om udmåling af bøder til private virksomheder

Dato: 08-06-2023

På plenarmødet den 24. maj 2023 blev EDPB’s uddybende retningslinjer om udmåling af bøder til private virksomheder endeligt vedtaget.

Formålet med de netop vedtagne retningslinjer om udmåling af bøder til private virksomheder er at sikre ensartethed og gennemsigtighed i forhold til bødeudmålingen på tværs af de europæiske tilsynsmyndigheder. Retningslinjerne angiver en model for bødeudmålingen og nogle rammer for bødefastsættelsen, men retningslinjerne fastsætter ikke konkrete beløb. Bødens størrelse beror bl.a. på en konkret vurdering af overtrædelsens alvorlighed og virksomhedens omsætning, og samlet set skal det sikres, at bøderne er effektive, proportionale og afskrækkende.

I samarbejde med Rigsadvokaten og Rigspolitiet udarbejdede Datatilsynet allerede i 2021 en vejledning om udmåling af bøder til virksomheder. Vejledningen byggede på det igangværende arbejde i EDPB-regi og beregningsprincipperne er derfor i det væsentlige overensstemmende med de netop vedtagne uddybende retningslinjer fra EDPB. Der arbejdes aktuelt på en opdatering af den danske vejledning, som vil afspejle de nye fælleseuropæiske retningslinjer på området.  

Find de nye retningslinjer her