EDPB har taget stilling til forbud i Meta-sag

Dato: 31-10-2023

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har truffet afgørelse om, at Meta ikke må bruge brugernes personoplysninger til adfærdsbaseret markedsføring, så længe selskabet henviser til, at det sker som led i opfyldelse af en kontrakt mellem Meta og brugerne eller som følge af, at Metas interesse i at behandle disse oplysninger overstiger brugernes interesse i, at behandlingen ikke sker.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) vedtog den 27. oktober 2023 en såkaldt ’hurtig bindende afgørelse’ i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 66, stk. 2. Det sker efter anmodning fra det norske datatilsyn.

I afgørelsen instruerer EDPB det irske datatilsyn - som er den ledende tilsynsmyndighed over for Meta - i at træffe endelige foranstaltninger mod Meta Irland, inden for to uger, i form af et forbud mod behandling af personoplysninger til brug for adfærdsbaseret markedsføring på baggrund af forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt) og litra f (interesseafvejning).

Forbuddet er gældende for hele EU/EØS og vil gælde fra en uge efter, at de endelige foranstaltninger er meddelt til Meta Irland.

Det irske datatilsyn har den 31. oktober 2023 underrettet Meta om EDPBs bindende afgørelse.