Ny vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande på retshåndhævelsesområdet

Dato: 29-09-2023

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har under plenarmødet den 19-20. september 2023 vedtaget en ny vejledning for overførsel af personoplysninger til tredjelande omfattet af såkaldte fornødne garantier i retshåndhævelsesdirektivets artikel 37. Vejledningen, som nu er i høring, har til formål at hjælpe med fortolkningen og anvendelsen af bestemmelsen.

Den nye vejledning indeholder bl.a. en beskrivelse af begrebet ”fornødne garantier” og kravene til sådanne garantier ved overførsel af personoplysninger foretaget af retshåndhævende myndigheder. Derudover har vejledningen fokus på fortolkningen og anvendelsen af de to konkrete overførselsgrundlag i retshåndhævelsesdirektivets artikel 37, stk. 1, litra a og b, samt dokumentations- og underretningsforpligtelserne i artikel 37, stk. 2 og 3.

Vejledningen indeholder endvidere praktisk vejledning ved eksempelvis at opstille en liste over elementer, der bør indgå ved anvendelsen af et retligt bindende instrument som overførselsgrundlag, og ved at opstille eksempler på kategorisering og vurdering af omstændighederne ved en overførsel.

Nogle af vejledningens vigtigste elementer er bl.a.:

  • at artikel 37 skal anvendes i lyset af princippet om, at beskyttelsesniveauet i EU/EØS ikke må undermineres ved overførsel af personoplysninger til et tredjeland,
  • at anvendelse af et retligt bindende instrument i henhold til artikel 37, stk. 1, litra a, bør have forrang i forhold til en vurdering efter artikel 37, stk. 1, litra b og,
  • at offentlige myndigheder kun skal anvende artikel 37, stk. 1, litra b på baggrund af en grundig analyse af den relevante lovgivning og praksis, som viser, at overførslen rent faktisk er underlagt fornødne garantier.

Vejledningen er nu i høring frem til den 8. november 2023.

Vil du vide mere?

Du kan læse vejledningen - og komme med dine input til anbefalingerne - lige her