Opdateret vejledning om overførsel til tredjelande

Dato: 04-04-2024

Datatilsynet har opdateret sin vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Baggrunden for opdateringen er den seneste udvikling på området. Siden sidste opdatering af vejledningen er der således udkommet en række nye vejledninger fra EDPB. Dertil har EU-Kommissionen vedtaget en ny tilstrækkelighedsafgørelse vedrørende USA.

Vil du vide mere?

Læs den opdaterede vejledning om overførsel til tredjelande her.

Læs generelt om tredjelandsoverførsler her.