EDPB offentliggør Meta-afgørelse

Dato: 08-12-2023

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har nu offentliggjort sin bindende afgørelse vedrørende Meta Irland, som blev truffet på et ekstraordinært møde i oktober.

Nu har EDPB offentliggjort den bindende afgørelse, som blev truffet på et møde 27. oktober i år efter en anmodning fra det norske datatilsyn. Med anmodningen ønskede det norske tilsyn, at Meta Irlands behandling af personoplysninger til brug for adfærdsbaseret markedsføring baseret på henholdsvis et kontraktforhold mellem de registrerede og Meta Irland og Meta Irlands legitime interesse, skulle forbydes.

For at EDPB kan træffe en bindende afgørelse efter artikel 66, stk. 2, kræver det, at der i sagen er en igangværende overtrædelse af GDPR, samt at sagen er af så hastende karakter, at den almindelige procedure for behandling af grænseoverskridende sager ikke kan bruges (den såkaldte ’samarbejdsmekanisme’).

I sagen konkluderede EDPB, at Meta Irland overtræder artikel 6, stk. 1, idet de uberettiget har behandlet personoplysninger til adfærdsbaseret markedsføring baseret på henholdsvis kontraktforhold og legitim interesse. Herudover fandt EDPB, at Meta Irland ligeledes har overtrådt forpligtelsen til at efterkomme det irske datatilsyns afgørelser af 22. december 2022.

I lyset af risikoen for alvorlig og uoprettelig skade for de registrerede fandt EDPB endvidere, at sagen var af så hastende karakter, at den almindelige samarbejdsmekanisme ikke kunne bruges i sagen.

Slutteligt fandt EDPB på den baggrund, at der omgående skulle træffes endelige foranstaltninger overfor Meta Irland, hvorfor det irske datatilsyn blev instrueret i at udstede forbud mod Meta Irland for virksomhedens behandling af personoplysninger til brug for adfærdsbaseret markedsføring baseret på bestemmelsen om kontraktforhold og Meta Irlands legitime interesse.

Det irske datatilsyn traf afgørelse i sagen den 10. november 2023.

Vil du vide mere?

Læs EDPB’s pressemeddelse.

Læs selve afgørelsen.