Offentlig høring

EU-Kommissionen har iværksat høring

Dato: 14-03-2023

EU-Kommissionen indbyder alle til at komme med input til et kommende lovgivningsinitiativ om en yderligere harmonisering af administrative procedureregler i det grænseoverskridende samarbejde om GDPR. Initiativet er opstået på baggrund af en ”ønskeliste”, som EDPB sendte til EU-Kommissionen i oktober 2022.

I oktober vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) et brev som blev sendt til EU-Kommissionen. Brevet opstillede en ”ønskeliste” over administrative procedureregler, som kunne harmoniseres yderligere. I brevet understregede EDPB, at det er for tidligt at revidere GDPR, men at det imidlertid er nødvendigt at udjævne forskellene i administrative procedurer og praksis medlemslandene imellem, da disse forskelligheder kan have en skadelig indvirkning på det grænseoverskridende samarbejde.

EU-Kommissionen anerkendte de behov, som EDPB identificerede, og har nu på baggrund af ”ønskelisten" iværksat en høring om et kommende lovgivningsinitiativ, og det er muligt for alle at give deres besyv med frem til den 24. marts 2023.

EDPB’s brev med ”ønskelisten” til yderligere harmonisering

Brevet er en udmøntning af et af de konkrete tiltag, som EDPB blev enige om på EDPB-topmødet i Wien i april 2022, og som skal forbedre og styrke det fælleseuropæiske samarbejde, så en ansvarlig anvendelse af europæernes personoplysninger også bliver sikret i fremtiden.

Brevet adresserer bl.a. de forskelle der kan være fra medlemsstat til medlemsstat vedrørende partsstatus og rettigheder, proceduremæssige frister, formelle krav til klager og tilsynsmyndighedernes efterforskningsmæssige beføjelser.

Giv dit besyv med

Du kan give dit bidrag på EU-kommissionens hjemmeside. Fristen for at give bidrag udløber den 24. marts 2023.