Vedrørende utilsigtet videregivelse fra kommunale hjemmesider

Dato: 05-09-2007

Journalnummer: 2007-632-0005

Ved brev af 18. januar 2007 orienterede Datatilsynet KMD A/S om, at tilsynet overvejede at indlede en undersøgelse af, hvorvidt der hos kommuner der anvender PolWeb findes problemer om uberettiget videregivelse af personoplysninger.

Datatilsynet anmodede samtidig KMD A/S om at fremsende en liste med de af virksomhedens kunder, der anvendte systemet i 2003. Tilsynet anmodede endvidere KMD A/S om eventuelle yderligere oplysninger, som virksomheden kunne bidrage med.

Ved brev af 2. marts 2007 fremsendte KMD A/S en redegørelse til Datatilsynet, hvoraf det bl.a. fremgik, at der ikke efter KMD A/S’ opfattelse er tale om et generelt problem med utilsigtet videregivelse af personoplysninger ved brug af PolWeb.

Datatilsynet kan herefter oplyse, at tilsynets undersøgelse af de kommuner, der ifølge KMD A/S anvendte PolWeb, nu er afsluttet. Over for samtlige kommuner har tilsynet noteret sig, at kommunerne har oplyst, at der ikke er sket utilsigtet offentliggørelse af fortrolige eller følsomme oplysninger.

Datatilsynet betragter herefter sagen for afsluttet.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning